Birgit A

Na mijn PDC raakte ik in de ban van het bodemvoedselweb. Ik volg nu Elaine Inghams opleiding tot Soil Foodweb Consultant en hoop over niet al te lange tijd te kunnen helpen de landbouw in Nederland meer te laten samenwerken met de natuur. Het bekijken van het bodemleven onder de microscoop is hier een essentieel onderdeel van.

1 advertentie

Je volgt niemand

Geen evaluaties